Bevattningshjälp

Nu är sommaren snart här!
Med värme och härlig grönska.

På vår gård finns det många växter som behöver vattnas under sommaren. Ställ upp mangrant annars kanske vi inte kan ha några blommor.

Vi gör ett bevattningsschema mellan v.25 - v.33 med perioder som gäller en vecka, då man ansvara för att vattna alla blomkrukor, amplar och rabatter vid behov.

Lämna din intresseblankett i brevlådan i tvättstugan (Blanketten finns vid brevlådan).
Eller skicka ett mail till styrelsen@kvarteret-orren.se med namn, lägenhetsnummer (1 - 79) och vecka/veckor som ni kan ställa upp.

Senast fredagen den 12 juni.