Bevattningslistan

Här är 2024 år bevattningslista. Den finn även på insidan av dörren till cykelrumen.

Bevattningslista för veckorna 25-33 2024
Namn lgh 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Alexander Röstberg 68 X                
Backman 38   X              
Sabine Löfgren 42     X           X
Ulricak Lindsköld 70         X        
Arne Nilsson 29             X X  
Marie Kronqvist 2       X   X      
                     
                     

Vattenslang och vattenkanna finns i cykelförådet mellan 150 B &C