Information gällande stammbyte

Styrelsen har fattat beslut kring att fortsätta med stammbytesprojektet.
Mer information kommer allefter och detta kommer att tas upp vid årsstämman.