Bygglovsritningar som finns i Norrköpings kommuns digitala arkiv

Bygglovsritningar från 1975 (komprimerad TIF)

Bygglovsritningar från 1975(JPG)

Ritningar från Riksbyggens arkiv i pdf-format

-->

 

Ritningar och skisser framtagna av oss eller hämtade från andra ställen

Andra ritningar och skisser