Kabel TV, Bredband

Vi är anslutna till Com Hems Kabel-TV nät
I "hyran" ingår ett antal digitala kanaler som Com Hem har i sitt utbud.

Följnade digitala kanaler finns:


De som vill, kan för en extra kostnad köpa en eller fler digital-paket, se Com Hemss hemsidal.
Beställning av dessa kanaler görs genom Com Hem.

Vidare ingår i hyran bredband 30-50 MBit/s uppström och 7-10 Mbit/s nedström, det s.k. "Bredband 50". Modem beställs via Com Hem.
De hushåll som vill ha en snabbare hastighet på sitt bredband kommer att få 249 kr per månad i rabatt på den högre hastighet som väljs (se Com Hems hemsida för aktuella hastigheter och priser).
Ni skall hänvisa till det gruppavtal som finns med Brf Norrköpingshus nr 18 (organisationsnummer 725000-3733).

Det går också att teckna individuella avtal för IP-telefoni, men varje hushåll står då själv för de extrakostnader det innebär.