Gemensam el

Föreningen har s.k. "Gemensam el". Det innebär att elvatal har föreningen med för tillfället EON och fakturor därifrån betalas av föreningen.

Varje lägen har som förut en elmätare som då föreningen (genom Riksbyggen) läser av. Elkostnaden kommer sedan på "hyresavin".

Kostnaden består av den fasta nätkostanden fördelat lika på alla lägenheter, en fast avgift för administration av mätningen samt en rörlig avgift bestående av den rörliga nätavgiften, elavgiften samt skatt.

Föreningen har då ett "storförbrukaravtal" vilket kommer att ge en lägre elpris för var och en.