Gemensam el

Föreningen har s.k. "Gemensam el". Det innebär att elvatal har föreningen med för tillfället Bixia och fakturor därifrån betalas av föreningen.

Varje lägen har som förut en elmätare som då föreningen (genom Riksbyggen) läser av. Elkostnaden kommer sedan på "hyresavin".

Kostnaden för den fasta nätkostanden och en fast avgift för administration av mätningen fördelas lika och läggs på årsavgiften. Den rörlig avgift bestående av den rörliga nätavgiften, elavgiften samt skatt läggs som en egen post hyresavin..

Föreningen har då ett "storförbrukaravtal" vilket kommer att ge en lägre elpris för var och en.