Vind och källarförråd

Till alla lägenheter finns ett förråd. De ligger för de flesta inte i anslutning till lägenheten utan i källaren till 148 A, 148 G, 150 A/B, på vinden i 148 C/D eller 148B.

De nycklar som passar till dessa förrådsutrymmen heter något på F1 - F6 beroende på vilket förrådsutrymme ni har förrådet.
I listan nedan kan ni hämta ritningen på ert förråd. Ni ser nummret på er förrådsnyckel.
På ritningarna ser ni ert lägenhetsnummer i ert förråd.
(Den angivna lokalen är länk till ritningen)

F1: Källaren i 148 A
F2: Vinden i 148 B
F3: Källaren vid stålporten till höger om 148 B
F4: Vinden i 148 C och D
F5: Källaren i 148 G
F6: Källaren i 150 A och B

Se även informationsskriften Här är ert förråd