Vår gård

Kvarterets gård är en unik tillgång i Norrköpings stadsmiljö. Få gårdar är så välskötta och fina som vår. Dess miljö bjuder in till många former av möten och umgänge.

Ett av styrelsens långsiktiga mål är att utveckla gården efter medlemmarnas behov. Nu efter fasadrenoveringen som gjordes 2006, finns det anledning att se över gårdens planering och växtlighet.

Om du är intresserad av att bidra med arbete och kunskaper är du välkommen att delta. Prat med ansvarig för gården.