Gemensamhetsanläggning i kvarteret Orren

1977 tecknades ett gemensamhetsavtal mellan oss (ägare av fastigheten Orren 1 ,RB Norrköpingshus nr 18 ) och de dåvarande ägarna av fastigheterna Lärkan 11 och Lärkan 12. Lärkan 11 är nu RB Norrköpingshus 30 och Lärkan 12 ägs av Bruno Carinci. Fastigheterna Lärkan 11 & 12 ligger mot Nygatan.

Avtalet gällde bl.a. skötsel av gården, tillgänglighet till gårdsytor för alla boende i kvarteret samt för alla möjlighet att ta sig in och ut genom de tre portikerna. Några låsta portar/grindar fanns inte då avtalet skrevs. Det fanns inte heller någon grind ut mot Skeppargatan.

Avtalet har väl inte följts direkt under åren. Huvudsaken är att alla skall kunna vistas på hela gården samt att alla skall kunna passera de tre portarna. Däremot har via inte gemensamt köpt möbler o.dyl., då de som finns tillhör de olika fastigheterna. Tänk på det ni som bor grannar med de två andra fastigheterna, att de trädgårdmöbler som står hos dem är deras.

Norrköpingshus nr 30 hyr ut en lokal till en barnstuga. Som en del i detta avtal så får vi förvänta oss ha barn lekande även på "vår" gård under dagtid. P.g.a. barnstugan vill vi att ni inte lämnar porten öppen längre stunder, om ni t.ex. kör in bilen för att flytta större saker. Detta bör även gälla om ni har hantverkare hos er. Ungarna kan då smita ut på gatan.