Bostadsrättsförsäkring

Vår bostadsrättsförening har tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätter som gäller alla bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Norrköpingshus nr 18.
Både vår fastighetsförsäkringen och tilläggsförsäkringen ligger i det som kallas RB-försäkring.
Förr tillfället använder vi Folksam. Mer information finns på www.rbforsakring.se

Observera dock att alla på sedvanligt sätt måste teckna en egen grundläggande hemförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Försäkringsbeviset hittar ni här.