Bostadsrättsförsäkring

Vår bostadsrättsförening har tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätter som gäller alla bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Norrköpingshus nr 18.
Både vår fastighetsförsäkringen och tilläggsförsäkringen ligger i det som kallas RB-försäkring.
Förr tillfället använder vi försäkringsförmedlaren Gallagher. Mer information finns på https://www.rbforsakring.se/

Observera dock att alla på sedvanligt sätt måste teckna en egen grundläggande hemförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Försäkringsbeviset hittar ni här.