Riksbyggen Dag&Natt
Ring 0771 - 860 860
Ditt ringer man om allt som berör boendet. Som bl.a. felanmälningar som t.ex. stopp i avlopp, läckage etc samt frågor om avgiftbetalningar o.dyl.

Förlust av nycklar eller beställning av extrta nycklar
Om ni vill köpa extarnycklar eller ersätta tappade får ni hämta en rekvisition för dessa i Riksbyggen reception på Bråddgatan 15.
Där frågar ni efter Maria Berger eller Anna Dahlin som skriver ut en rekvisition. Den rekvisitionen går ni sedan med till Lås & Nycklar på Tullhusgatan 14 där ni köper den eller de nya nycklarna.
Maria Berger telefonnummer 011 - 219595 eller
Anna Dahlins telefonnummer 011 - 219523
Utelåst
Om du blir utelåst och inte har tillgång till hemmanyckel.
Unde "kontorstid", ring Dag&Natt. Det finns en huvudnyckel på RB kontoret på Bråddgatan.
Övrig tid t.ex. på helgen, måste ni utnyttja Lås & Nycklars jour. Tel 011 - 13 35 22

Riksbyggens växel
Riksbyggen Dag&Natt 0771 - 860 860

Kabel TV och bredband
Felanmälan till TELE2 kundservice 90-222
Även www.tele2.se/kundservice
Vi har ett TELE2-Hus gruppavtal för Brf Norrköpingshus nr 18 (organisationsnummer 725000-3733)r

Skadedjur
Vid besvär anmäl till Anticimex 075-245 10 00 eller din kundansvariga förvaltare.
Glöm ej att ange ärendenummer 1890874

Kundteam
 
 
Förvaltare
Maria Berger
maria.berger@riksbyggen.se
Ekonom
Catarina Zahr
catarina.zahr@riksbyggen.se
 
 
 

Föreningens e-post
styrelsen@kvarteret-orren.se

Information om Riksbyggens kundportal, Mitt Riksbyggen

Till Mitt Riksbyggen