Fredrik Backman
Jan Brunnmyra
Ulrica Lindsköld
Joel Björkman
Sabine Löfgren
Björn Westerholm
Arne Nilsson
Michael Hedelin
Catarina Zahr

 

Ni når oss alla på:
styrelsen@kvarteret-orren.se

Hyra av lokalen. Maila:
styrelsen@kvarteret-orren.se

I kontakt med styrelse ange ert
lägenhetsnummer (1 - 79)

Om styrelsearbete

Blanketter & filer att hämta

Föreningens stadgar