Fredrik Backman
Arne Nilsson
Ulrica Lindsköld
Ivan Björkman
Joel Björkman
Björn Westerholm
Jan Brunnmyra
Per Granlund
Catarina Zahr

 

Ni når oss alla på:
styrelsen@kvarteret-orren.se

Hyra av lokalen. Maila:
styrelsen@kvarteret-orren.se

I kontakt med styrelse ange ert
lägenhetsnummer (1 - 79)

Om styrelsearbete

Blanketter & filer att hämta

Föreningens stadgar